Jedno od najprepoznatljivijih zdanja u Somboru svakako je zgrada Županije, izgrađena 1809. godine. Nakon konačnog završetka dogradnje 1882. godine, zgrada Županije imala je 200 različitih prostorija, odaja i sala.

U velikoj svečanoj sali županijske skupštine nalazi se impozantna slika Ferenca Ajzenhuta pod nazivom „Bitka kod Sente“, naslikana uljanim bojama na jednodelnom platnu dimenzija 7 x 4 metra, u bogato pozlaćenom ramu. U prvom planu slike prikazani su austrijski vojnici koji prelaze preko grudobrana Turaka. U srednjem delu slike je austrijski princ Eugen Savojski na belom konju, uz njega grof Palfi na crnom konju s isukanom turskom sabljom, kojima vojnici privode zarobljenog turskog Kisig Džafer Pašu. U pozadini se nazire silovitost bitke. Kada se slika posmatra sa raznih strana, stiče se utisak da se i sama slika kreće.

Audio vodič

Preporuka šta obavezno videti:

  • Vitraž sa grbom Sombora iznad ulaza u zgradu županije
  • Crtež “Sombor viđen očima ptice”
  • Statue Minerve i Justicije u svečanoj sali
  • “Fenomen Monalize” na slici “Bitka kod Sente” – drugi konjanik na levoj strani slike
  • Autoportret umetnika na slici “Bitka kod Sente” – prvi konjanik s leve strane slike

Izvor fotografije: TOGS i Milan Đurđević

Baner za omiljene atrakcije u Srbiji Visit Serbia online

Slika „Bitka kod Sente“ Ferenca Ajzenhuta,

Od 1786. g. slobodan i kraljevski grad Sombor postao je, ujedno, i administrativno središte Bačke županije, koja je 1802. g. preimenovana u Bačko-bodrošku županiju. Između 1805. i 1808. g. podignuto je u Somboru dvospratno županijsko zdanje, koje je dograđeno i obnovljeno između 1880. i 1882. godine. Somborci su ovu zgradu jednostavno prozvali „Županija“ ili „Varmeđa“.

U Velikoj sali somborske Županije, u kojoj su održavane redovne sednice skupštine Bačko-bodroške županije, postavljena je, u februaru 1898. godine, impozantna umetnička slika „Bitka kod Sente“. Njen autor, slikar Franc Ajzenhut (1857-1903), rodom Nemac iz Bačke Palanke, a školovan u Budimpešti i u Minhenu, na Kralјevskoj akademiji lepih umetnosti, naslikao je prizor čuvene bitke između austrijske i turske vojske, koja je vođena na Tisi kraj Sente, 11. septembra 1697. godine. U bitki je učestvovao i odred od nekoliko stotina somborskih militara (husara-konjanika i hajduka-pešaka).

Ova bitka predstavljala je najveću pobedu hrišćanske (austrijske) vojske nad turskom vojskom u dotadašnjem viševekovnom nizu međusobnih sukoba. Njome je završen Veliki bečki rat, koji je trajao od 1683. godine, a prethodila je potpisivanju Karlovačkog mira 1699. godine, nakon koga su se Turci nepovratno povukli preko Dunava i Tise. U redovima hrišćanske vojske, pod komandom princa Eugena Savojskog, borili su se nemački, španski, francuski, italijanski, češki, moravski, mađarski, srpski, bunjevački i hrvatski vojnici. Mada je hrišćanska vojska bila malobojnija od turske, taktika i strategija princa Savojskog bile su presudne, a pobeda brza i blistava, sa minimalnim žrtvama pobednika i ogromnim žrtvama poražene vojske, te sa izrazito velikim ratnim plenom.

Franc Ajzenhut je sliku uradio ulјanom tehnikom na jednodelnom platnu, veličine četiri metra po vertikali i sedam metara po horizontali, uramlјenom u raskošni pozlaćen ram, izrađen po nacrtu slikara, sa kojim (uz drveno postolje) slika zauzima površinu od preko 45 kv. metara.

Bačko-bodroška županija je sliku poručila od Ajzenhuta početkom leta 1895. godine, uoči milenijumske proslave dolaska Mađara u Panonsku niziju (1896). Sa slikarom je skloplјen ugovor kojim se županija obavezala da mu za ovo delo isplati 12.000 forinti, od čega 2.000 kao predujam (za iznos honorara je u to vreme mogao da se kupi posed veličine 30 katastarskih jutara najbolje oranice). Mada već iskusan u slikanju orijentalnih tema, Ajzenhut je odmah počeo da proučava izgled vojne odeće i oružja s kraja 17. veka, pa je, radi prikupljanja podataka o terenu bitke, uz saglasnost cara Franje Josifa I, prisustvovao i vojnoj vežbi kod Sente, u jesen 1895. godine. Svakako, bio je dobro upoznat i sa dotadašnjim radovima koji su prikazivali slavnu bitku jer je, zapravo, ideju središnje kompozicije svoje slike tematski preuzeo sa gravure (bakroreza) “Bitka kod Sente”, holandskog slikara Jana van Huhtenburga (1647-1733) iz 1725. godine (Savojski na belom konju sa isukanim mačem u desnoj ruci, okružen konjanicima, kome privode zarobljenog turskog pašu, dok okolo leže tela ubijenih turskih vojnika, a u pozadini se vijore zastave i teče bitka). Slikar je načinio mnoštvo skica, kao i barem četiri predloška u tehnici ulja. Buduću scenu slike je, do željenog formata platna (4 x 7 metara), uvećavao pomoću kvadratne mreže (rastera), koju je načinio na poslednjim velikim skicama.

Slika, koja je nastala u Minhenu tokom 1895/96. godine, predstavlјala je vrhunac bitke, odnosno trenutak kada komandantu austrijske vojske, princu Eugenu Savojskom, ponesenom u žaru borbe, koji jaše na propinjućem belom konju, sa mačem pobednički podignutim u pravcu sunca, privode jednog od poraženih turskih komandanata. Pored Eugena Savojskog, na slici je predstavljen ugarski grof Janoš Palfi, na crnom konju i sa turskom sabljom u desnoj ruci, a krajnje levo nalazi se ugarski husarski pukovnik Pal Deak (ni jedan od naslikanih oficira nije pripadao prvom ešalonu komandanata, pa su, očito, ovde naslikani kao kompromis slikara i poručioca, kako bi slika barem donekle dobila mađarski nacionalni karakter). Između Deaka i Savojskog naslikan je jahač (oficir u šlemu) koji osmatra bitku i koji, zapravo, predstavlja autoportret samog slikara. Na svom portretu slikar je primenio efekat “Mona Lize”, koji posmatraču daje osećaj da jahač gleda u njega iz kojeg god ugla da posmatra sliku. Posebno je uspeo deo kompozicije u kome četiri leđima okrenuta austrijska vojnika posmatraču pružaju utisak ulaska u bitku. Sa njihove leve strane efektno je rešena figura umirućih turskih vojnika pored topovske cevi. Završnica slike nestaje u reci Tisi i rumenilu neba.

Osim slike i njen raskošni ram, izrezbaren i pozlaćen, predstavlja umetničko delo. U donjem delu rama, u barokno ukrašenom okviru, zapisan je datum bitke (11. septembar 1697), sa natpisom Senta (Zenta) i dve palmine grane sa obe strane okvira. Sa bočnih strana i u gornjem delu rama izrezbarene su grane masline, a u gornjoj liniji rama, na sredini se nalaze znamenja bitke (austrijsko i tursko oružje), sa plemićkim grbom Eugena Savojskog i sa grbom Bačko-bodroške županije na kome se nalazi Sv. Pavle.

Vešto zanatski urađena, zapravo građena od više malih scena, ova slika baroknih kompozicionih rešenja, izuzetne prostorne perspektive i dinamike, sa bogatom paletom boja i primetnom notom patetike i poleta, preneta je u junu 1896. g. iz Minhena u Budimpeštu, gde je prikazana u tek sagrađenom Likovnom pavilјonu poznate Milenijumske izložbe.

Posle prikazivanja na Milenijumskoj izložbi u Budimpešti, Ajzenhutova slika je vraćena u Minhen, gde je, tokom druge polovine 1897. godine, prikazana na VII međunarodnoj umetničkoj izložbi u Kraljevskoj staklenoj palati, u paviljonu br. 62. Tu je vizuelno zabeležena i u katalogu velike izložbe.

Početkom  1898. g. Ajzenhutova slika dopremljena je Dunavom, preko Beča i Budimpešte, a u Veliku salu zdanja somborske Županije uneta je 20. februara 1898. godine, te je, pod nadzorom poznatog peštanskog umetnika Karolja Telepija, koji je zastupao autora, postavljena na noseći zid Velike sale. Kako je uramljena slika bila viša od ulaza kroz koji je trebalo da bude unesena, predanje kazuje da su županijske vlasti dozvolile da bude probijen deo zida iznad središnjih vrata svečane sale koja vode na balkon, te je slika kroz tako proširen ulaz uneta u salu. Slika je već 22. februara svečano prikazana Somborcima i uglednim gostima Bačko-bodroške županije, čime je, sa nekoliko meseci zakašnjenja, obeležena i 200. godišnjica znamenite Bitke kod Sente. Somborski listovi tog vremena proglasili su je veličanstvenim delom koje vredi pogledati.

Bilo je više pokušaja da slika bude odnesena iz Sombora, ali je ona do danas ostala na prvobitnom mestu, zahvaljujući zalaganjima znamenitih Somboraca. I danas, 121 godinu kasnije, ova grandiozna slika stoji na istom mestu, u Velikoj sali somborske Županije, te predstavlja jedan od najznačijnijih simbola somborske kulturno-istorijske baštine, koje godišnje poseti i vidi više od 10.000 posetilaca grada.