Muzej istorije Jugoslavije
Tragovi jednog vremena

Muzej Jugoslavije, jedan od najposećenijih muzeja u Srbiji, nalazi se na prostoru nekadašnjeg rezidencijalnog kompleksa Josipa Broza Tita. Sastoji se od više izložbenih objekta – Muzeja 25. maj, namenjenog aktuelnim tematskim izložbama, Starog muzeja, gde je stalna postavka na kojoj je predstavljen reprezentativan uzorak bogate muzejske kolekcije, i Kuće cveća (Titovog mauzoleja). Objekte povezuje prostrani Park skulptura, u kome je smešteno dvadeset skulptura velike likovne vrednosti. Muzej Jugoslavije svojom bogatom kolekcijom od izuzetne kulturno-istorijske vrednosti  predstavlja nezaobilaznu tačku za one koji su zainteresovani da bliže razumeju kako jugoslovensko, tako i nasleđe druge polovine 20. veka.

Posetioci koje privlači jedinstveno iskustvo boravka u rezidencijalnom prostoru nekadašnjeg predsednika Jugoslavije, Josipa Broza Tita, mogu provesti vreme u nekadašnjem vrtu rezidencije – danas Parku skulptura, koji zajedno sa baštom muzejskog kafea čini savršeno mesto za predah. U savremenom objektu K25 nalazi se i suvenirnica, gde se mogu naći predmeti karakteristični za jugoslovenski period, kao i drugi suveniri koje su kreirali lokalni dizajneri.

Ostvarite uštedu kupovinom objedinjene online ulaznice MUSEUMS 4 YOU koja omogućava ulaz u Muzej Jugoslavije, Muzej nauke i tehnike, Etnografski muzej i Prirodnjački muzej. 

Baner za omiljene atrakcije u Srbiji Visit Serbia online